Просимо спростувати повідомлення , яким Товариство розкрило особливу інфориацію "Відомості про прийняття рішення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинів" від 26.04.2019 року шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет https://eltic.el-grad.com/ - 30.04.2019 року та подання до Комісії -02.05.2019 №121181 у зв'язку  з тим, зазначена особлива інформація розкрита товаристом не в повному обсязі, а саме: в  Повідомлені в опису до таблиці не розкрита інформація щодо загальної кількості голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення. Розкриття виправленої інформації  зі зазначенням повної  інформації здійснено шляхом розміщення нового файлу із виправленої інформацією 04 листопада 2019 року шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення на власному веб-сайті та подання до Комісії. Загальна  кількість голосуючих акцій - 10 863 640, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 10 863 640. кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення  - 10 863 640,  кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0